In 5 stappen naar een
compleet overzicht van de
benodigde OK capaciteit

De OK Calculator is een tool die u helpt om de benodigde OK capaciteit te berekenen. In 5 stappen wordt u begeleid naar een compleet overzicht van benodigde operaties, uren, blokken en OK’s voor bepaalde periodes en door uzelf gecombineerde groepen.

Stap 1
De eerste stap is het importeren van historische data. De berekeningen maken gebruik van deze data om de precieze benodigde capaciteit te berekenen. U heeft de mogelijkheid om dit middels csv’s of excel bestanden te doen of, als u een koppeling tussen uw ZIS en HOTflo heeft, om de data uit HOTflo te gebruiken.

Stap 2
Vervolgens selecteert u welke periodes wel en niet meegenomen moeten worden in de berekening. Hier sluit u bijvoorbeeld weekenden en vakantiedagen uit zodat deze geen invloed op de benodigde capaciteit hebben.

Stap 3
Hierna gaat u groepen creëren die u gebruikt om de resultaten te berekenen. Hoe de groep opgebouwd wordt bepaalt u zelf middels een aantal beschikbare filters zoals bijvoorbeeld specialisme, opnametype en spoed. Deze zijn vervolgens samen te voegen tot een supergroep waar u verder mee rekent. Iedere groep is te analyseren met behulp van een aantal histogrammen en staafgrafieken.

Stap 4
De volgende stap omvat het invullen van parameters. Zoals in welke mate u uitschieters wilt uitsluiten met betrekking tot de bruto operatietijd of wisseltijd, of dat u een bepaalde vullingsgraad nastreeft of juist het aantal overuren zo minimaal mogelijk wilt houden. Deze parameters zijn ook specifiek per (super)groep in te stellen.

Stap 5
In stap 5 geeft u aan voor welke periode u de berekening wilt laten maken en welke bloktijden u heeft.

In het resultatenscherm kunt u de berekening voor ieder van de door u aangemaakte groepen laten uitvoeren. Er wordt dan de benodigde capaciteit getoond voor 100% gebruik van ieder OK blok, maar ook kunt u een verdeling van de capaciteit over de OK-blokken aangeven.Er wordt voor ieder van de gevallen aangegeven wat de vullingsgraad en de uitloop zal zijn. Door de verwachte productie, de te hanteren operatietijd of de wisseltijd aan te passen, kan u gemakkelijk simulaties maken en het effect op de benodigde OK-tijd doorrekenen.

Al deze overzichten zijn te exporteren naar PDF alsook naar Excel bestanden. Door deze stappen en uitgebreide mogelijkheden bent u in staat om de capaciteit gebaseerd op uw wensen te berekenen.

Meer informatie over de OK Calculator vindt u hier.


Meer weten over wat deze tool voor uw ziekenhuis kan betekenen? Neem contact met ons op!

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager